Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 Uchwała Nr XII/138/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 Uchwała Nr XII/137/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 Uchwała Nr XII/136/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Fabianki na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Fabianki na rok 2020 – I aktualizacja Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.4.2020 z dnia 24.07.2020 r. o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zadania i obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek (obiekty 7 oraz 8 Gmina Fabianki) realizowanego na działce nr ew. 109 w obrębie ew. Witoszyn Nowy i na działce nr ew. 461 w obrębie ew. Szpetal Górny (dotyczy przebudowy zastawek piętrzących) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Wiesława Wyczachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Marzena Baranowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Krzysztof Dydecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły