Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2020 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Dostawa lamp solarnych dla Gminy Fabianki 2020″ Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 lipca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce oznaczonej nr ewid. 1/96, 1/112, 1/109 w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.15.2020 z dnia 30.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami 60/4, 60/7, 60/8, 61/7, 61/8, 61/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2020 z dnia 29.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchni zabudowy do 4,84 ha wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106 i 107, obręb ew. Chełmica Mała” Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2020 z dnia 28.07.2020 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.07.2020 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Memorandum Informacyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.13.2020 z dnia 01.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania „Bankowa obsługa budżetu Gminy Fabianki i jednostek organizacyjnych Gminy” Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.06.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2020 z dnia 23.06.2020 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew i krzewów Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Fabianki Szczegóły