Typ Data Tytuł
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Fabianki na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Fabianki na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych 202/1, 206, 207, 208, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Zadania i obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek” wraz z piętrzeniem na działkach ew. nr 194, 196 obręb ew. Brzezie, nr 109 obręb ew. Witoszyn Nowy, nr 461 obręb ew. Szpetal Górny, nr 407 obręb ew. Mikanowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.10.2019 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.200.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie Nr 151/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie Nr 150/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminie losowania członków komisji Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.08.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap Szczegóły