Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 30.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2019 z dnia 30.07.2019 r. – Zakup wznowienia oraz nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2019 z dnia 22.07.2019 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.8.2019 z dnia 08.07.2019 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap” Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia „Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap” Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 148/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 83, 242/2, 41, 92, 101/32, 101/17, położonych w obrębie geodezyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.2.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z otworów neogeńskich otworem studziennym nr 1, do głębokości 97,0 m, o wydajności do Q=17 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Chełmica Mała, gmina Fabianki na terenie działki nr ew. 64 – obręb Chełmica Mała, gm. Fabianki, powiat włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.3.2018 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu na działce nr ew. 232/2, obręb ew. Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4KV na działkach nr ewidencyjny 249/8, 171/4, 249/7, 349/16, 349/15, 349/14, 349/13, 349/12, 349/11 w miejscowości Szpetal Górny, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej na działkach nr 108/6, 51, 42/39 w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie Szczegóły