Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej SN i Nn wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej na działkach nr 83 i nr 96/22, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 256/19, 259 na ulicy Sadowej w obrębie Szpetala Górnego, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 252/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Raport o stanie Gminy Fabianki za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego Politykę Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. – Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. – Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Informacja dodatkowa za 2018 r. – Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. – Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Informacja dodatkowa za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły