Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 17.08.2018 Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.08.2018 Podinspektor ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki w projekcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2018″ Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 lipca 2018 r. w spawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2018″ Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2018 z dnia 27.07.2018 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2018 z dnia 18.07.2018 r. o przeniesieniu na rzecz QUADRAN WIND Park 6 Sp. z o.o. z/s w Warszawie decyzji Wójta Gminy Fabianki z dnia 21.09.2017 r. znak: RFZ.6220.1.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny III o mocy do 1 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” wydanej dla Pana Mirosława Wojciechowskiego Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.4.2018 z dnia 18.07.2018 r. o przeniesieniu na rzecz QUADRAN WIND Park 6 Sp. z o.o. z/s w Warszawie decyzji Wójta Gminy Fabianki z dnia 21.09.2017 r. znak: RFZ.6220.1.7.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny IV o mocy do 0,9 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” wydanej dla Pana Mirosława Wojciechowskiego Szczegóły