Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Fabianki Nr 39/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Wiesława Wyczachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Marzena Baranowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Krzysztof Dydecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 254/5, 373/2 – droga krajowa nr 67 i 254/19 – prywatna droga wewnętrzna przy ulicy Wiślanej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Maria Skotnicka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – oświadczenia majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Piotr Kujawski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Marek Migdał – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły