Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Fabianki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych dla zadania inwestycyjne pn. Czysta energia w gminie Fabianki – budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.09.2018 Zapytanie ofertowe Nr GZO.271.2.2018 z dnia 26.09.2018 r. – Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia pracowni przedmiotowych i materiałów eksploatacyjno-biurowych w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24.09.2018 r. w sprawie wniosku Pana Macieja Piecucha o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2, obręb ew. Wilczeniec Fabiański – przełożenie wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na uwagi podnoszone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (dalej PPIS) z dnia 06.07.2018 r. oraz ponowne wezwanie PPIS o rozszerzenie informacji zawartych w raporcie ooś Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Informacja o terminie i miejscu publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/2018 z dnia 30.07.2018 r. zmienione zarządzeniem nr 68/2018 z dnia 22.08.2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.08.2018 Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.08.2018 Podinspektor ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki w projekcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2018″ Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły