Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2018 Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 lipca 2018 r. w spawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2018″ Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2018 z dnia 27.07.2018 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2018 z dnia 18.07.2018 r. o przeniesieniu na rzecz QUADRAN WIND Park 6 Sp. z o.o. z/s w Warszawie decyzji Wójta Gminy Fabianki z dnia 21.09.2017 r. znak: RFZ.6220.1.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny III o mocy do 1 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” wydanej dla Pana Mirosława Wojciechowskiego Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.4.2018 z dnia 18.07.2018 r. o przeniesieniu na rzecz QUADRAN WIND Park 6 Sp. z o.o. z/s w Warszawie decyzji Wójta Gminy Fabianki z dnia 21.09.2017 r. znak: RFZ.6220.1.7.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny IV o mocy do 0,9 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” wydanej dla Pana Mirosława Wojciechowskiego Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.07.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2018 z dnia 24.07.2018 r. – Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w gminie Fabianki” współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.07.2018 Czysta energia w gminie Fabianki – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.07.2018 Zakup i dostawa koparko-ładowarki oraz przyczepy dwuosiowej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.07.2018 Przewodniczący Rady Gminy Fabianki Adam Rejmak – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.07.2018 Zbigniew Słomski – Wójt Gminy Fabianki – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2018″ Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2018″ Szczegóły