Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 221do działki 153/3 w miejscowości Chełmica Mała, obręb ewidencyjny Chełmica Mała, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 58/7 do działki nr 58/14 w miejscowości Fabianki, obręb ewidencyjny Fabianki, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ.420.16.2018.IG/mko.15 z dnia 03.07.2018 r. z dnia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławek”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 10.07.2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur Ø150 Chełmica-Cukrownia – Fabianki w drodze nr 258/39 oraz wzdłuż drogi nr 49/1 oraz 258/72, następnie wzdłuż drogi gminnej nr 49/3 obręb geodezyjny Chełmica Duża oraz w obrębie geodezyjnym Fabianki drogi gminne działka nr 230, 231 i 30 do drogi krajowej nr 67 o numerze geodezyjnym nr 29. Włączenie na ujęciu wody w Chełmicy-Cukrowni oraz przy drodze krajowej nr 67 w działce nr 55/11 w Fabiankach, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 6/10, stanowiącej własność Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Fabianki Nr 39/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Wiesława Wyczachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Marzena Baranowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Krzysztof Dydecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły