Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 254/5, 373/2 – droga krajowa nr 67 i 254/19 – prywatna droga wewnętrzna przy ulicy Wiślanej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Maria Skotnicka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – oświadczenia majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Piotr Kujawski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Marek Migdał – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Marta Prylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Dorota Białkowska – Sekretarz Gminy Fabianki – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Wiesława Prajwos – Skarbnik Gminy Fabianki – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Włodzimierz Błaszczyk – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Tomasz Janiak – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Tomasz Basiejko – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Sławomir Tumiński – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Paweł Skotnicki – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły