Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Piotr Jetter – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Marian Znajmiecki – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Marian Przybyszewski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Krzysztof Górecki – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Kazimierz Falkowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radna Ewa Szczepańska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Bartłomiej Stawisiński – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Artur Stroiński – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2018 Radny Adam Cackowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø90 – przedłużenie istniejącej sieci gminnej w drodze nr 196 i budowa w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” oraz „Budowie sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200 w drodze gminnej nr 196 oraz w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø150mm droga gminna nr 41 – ulica Leśna, od drogi powiatowej działka nr 83; ulica Włocławska, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci, do ulicy Radosnej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.8.2018 z dnia 21.06.2018 r. – Wykonanie strony internetowej z zakresu edukacji ekologicznej i promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z modułem zbieranie informacji od mieszkańców Gminy na temat funkcjonowania PSZOK Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.7.2018 z dnia 21.06.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego z oprogramowaniem i drukarki, dostawa i wdrożenie oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówień: „Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego z oprogramowaniem i drukarki, dostawa i wdrożenie oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK” oraz „Wykonanie strony internetowej z zakresu edukacji ekologicznej i promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z modułem zbieranie informacji od mieszkańców Gminy na temat funkcjonowania PSZOK” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Szczegóły