Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/277/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2018 Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim – II postępowanie Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2018 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 10 821 723 PLN, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018, powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków oraz określenia wzorów dokumentów związanych z udzieleniem dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Fabianki w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Świątkowizna na działce nr 107/4 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Świątkowizna, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Chełmica Duża na działce nr 195/3 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Wykaz nieruchomości gruntowych oraz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z dnia 11 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2018 r. dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie stacji bazowej AERO 2 Spółka z o.o. nr BT 42629 Włocławek-Cyprianka, która planowana jest na nieruchomości położonej w Fabiankach 87 „A” – działka nr 232/2″ Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Protokół Nr XXX/2018 z XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 8 luty 2018 roku Szczegóły