Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/283/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny” Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywy do roku 2025″ Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/281/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/279/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/278/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038 Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/277/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2018 Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim – II postępowanie Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2018 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 10 821 723 PLN, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018, powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków oraz określenia wzorów dokumentów związanych z udzieleniem dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Fabianki w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Świątkowizna na działce nr 107/4 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Świątkowizna, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Chełmica Duża na działce nr 195/3 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły