Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2018 Wykaz nieruchomości gruntowych oraz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z dnia 11 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2018 r. dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie stacji bazowej AERO 2 Spółka z o.o. nr BT 42629 Włocławek-Cyprianka, która planowana jest na nieruchomości położonej w Fabiankach 87 „A” – działka nr 232/2″ Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Protokół Nr XXX/2018 z XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 8 luty 2018 roku Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Protokół Nr XXIX/2017 z XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 19 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Protokół Nr XXVIII/2017 z XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 26 października 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2018 r. sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej Krępiny II o mocy do 1 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych i zjazdu z drogi gminnej na działkach nr ew. 117/2 i 117/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 119/2 i 119/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 marca 2018 r. o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Fabianki” Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły