Typ Data Tytuł
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Fabianki i ich zastępców Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. – Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresach od 8 stycznia 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. oraz od 10 września 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do szkół w gminie Fabianki (tj. Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie, Szkoła Podstawowa w Fabiankach i Publiczne Gimnazjum w Fabiankach, Szkoła Podstawowa w Cypriance, Szkoła Podstawowa w Świątkowiźnie, Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym), gorących posiłków jednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.3.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.10.2017 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2017 z dnia 18.09.2017 r. – Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, hydrotechniki lub melioracji wodnej dot. zmiany stanu wody na gruncie mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.08.2017 Przebudowa dróg gminnych w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.08.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2017 z dnia 11.08.2017 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew Szczegóły