Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Rekrutacja Urzędników Wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków złożonych w 2018 r. na realizację demontażu i/lub transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce nr 252/5 w Bogucinie, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lutego 2018 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nr 28/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Wykaz nieruchomości do wynajęcia z dnia 09.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z dnia 09.02.2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.02.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2018 z dnia 02.02.2018 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły