Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 30.01.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika GOPS z dnia 29.01.2018 r. w sprawie ujednolicenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zweryfikowania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (ze zmianami) Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Fabianki i ich zastępców Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. – Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresach od 8 stycznia 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. oraz od 10 września 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do szkół w gminie Fabianki (tj. Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie, Szkoła Podstawowa w Fabiankach i Publiczne Gimnazjum w Fabiankach, Szkoła Podstawowa w Cypriance, Szkoła Podstawowa w Świątkowiźnie, Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym), gorących posiłków jednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.3.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę Szczegóły