Typ Data Tytuł
Artykuł 25.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie linii energetycznej-kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , wymiana słupa linii 15kV, budowa lini kablowych dwóch złączy kablowo-pomiarowych 0,4kV w działkach nr 28 (droga gminna), nr 8/1, 9/4, 29/17, 29/20 i nr 29/27 w Osieku, gmina Fabianki dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.07.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.2.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę, pedagoga specjalnego oraz specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej (fizjoterapeutę) Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa automatycznej linii do malowania proszkowego w istniejącym budynku produkcyjnym zlokalizowanym na działce nr ew. 102/11 w Szpetalu Górnym” Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø90 w działce nr 51 (droga gminna) w działce nr 42/39 droga wewnętrzna wraz z 3 przyłączami do działek nr 42/48, 42/47 i 42/46 położonych w Bogucinie, Gmina Fabianki. Włączenie nastąpi w działce nr 108/6. Wodociąg będzie budowany dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.06.2017 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.06.2017 Przetarg ustny ograniczony na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki dotyczących opracowania programu rewitalizacji dla gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.05.2017 Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji , Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z terenu gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu z dnia 24.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Fabianki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły