Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 29.11.2016 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości do 4.000.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.12.2016 z dnia 28.11.2016 r. – Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016 – 2025″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.11.2016 Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.11.2016 z dnia 25.10.2016 r. – Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.10.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.10.2016 z dnia 20.10.2016 r. – Remont przejścia – mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.10.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.9.2016 z dnia 04.10.2016 r. – Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji Nr RI.6733.04.2016 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej Ø160 w pasie drogi wojewódzkiej Nr 562 w obrębie geodezyjnym: Nasiegniewo na działce oznaczonej Nr ewid. 262 oraz budowa komory zasuw w działce Nr 84, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji Nr RI.6733.03.2016 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej Ø160 w pasie drogi wojewódzkiej nr 562 na działce oznaczonej Nr ewid. 170 w obrębie ewidencyjnym: Skórzno, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji Nr RI.6733.02.2016 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej Ø 160 w pasie drogi wojewódzkiej nr 562 o Nr ewid. 171/2 , Skarbu Państwa nr ewidencyjny : 171/5 , w działce prywatnej : nr 213, w drogach gminnych o nr ewidencyjnych: 214/1,153,154/10,121/3,259, w działkach gminnych: nr 152/1 i 152/2, budowa przyłączy kanalizacyjnych dla potrzeb budownictwa mieszkalnego na działkach: 238/2, 197/1, 167, 164/3, 191/1, 181/1, 163/4, 163/3, 162, 181/2, 161, 178/3, 158/2, 160/8, 160/10, 176/3, 175/3, 175/5, 155/5, 155/1, 154/1, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 132/1, 132/2, 256/28, 256/27, 172/1, 175/4, 256/25, 176/2, 178/8, 257/4, 257/1, 257/2, 183/1, 184/1, 188/1, 263/3, 263/5, 263/14, 264, 194/1, 195/4, 195/3, 269/5, 270/1, 270/3, 199/1, 274, 276/2, 203/1, 203/2, 281/1, 209/1, 288/3, 288/9, 209/18, 288/8, 209/11, 152/1, 152/2 oraz budowa tłoczni ścieków w drodze gminnej nr 259 w obrębie ewidencyjnym Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.09.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – p. Anety Okrój-Popek złożone w związku z objęciem funkcji dyrektora szkoły Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.09.2016 Zapytanie ofertowe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez oligofrenopedagoga oraz logopedę Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 104/3 o powierzchni 801 m2, położonej w miejscowości Wilczeniec Fabiański Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn Szczegóły