Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2017 Interpretacja indywidualna nr RFB-D.3120.1.2017 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie przepisów prawa podatkowego w zakresie przedmiotu opodatkowania Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Wykaz nieruchomości do wynajęcia w trybie przetargu z dnia 09.05.2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.04.2017 Czysta energia w gminie Fabianki – Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 26.04.2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.04.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2017 z dnia 18.04.2017 r. – Dostawa drukarki monochromatycznej na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w Lisku” Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.03.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.1.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez neurologopedę oraz specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Fabianki za rok 2016 przeprowadzona przez PPiS we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.03.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2017 z dnia 10.03.2017 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.02.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno – Chełmica Duża Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Plan zamówień dla Gminy Fabianki i jednostek organizacyjnych na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø63 w drodze nr 82/17 wraz z 3 przyłączami do działek nr 82/19, 82/22 i 82/23 w Bogucinie dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø90 w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących drogi wewnętrzne z przyłączami do działek nr: 100/43, 100/44, 100/46, 100/47 i 100/49 w Szpetalu Górnym przy ul. Zachodniej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Fabianki” Szczegóły