Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2016 Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” realizujących obowiązek szkolny w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Fabianki Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Fabianki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.08.2016 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.08.2016 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Fabiankach Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.08.2016 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 02.08.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Fabiankach, PG w Fabiankach i PSP w Szpetalu Górnym Szczegóły
Artykuł 02.08.2016 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej w Urzędzie Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 02.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)” Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.8.2016 z dnia 27.07.2016 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Ogłoszenie o sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości z dnia 20.06.2016 r. Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Wodociąg w Szpetalu Górnym Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.4.2016 z dnia 25.05.2016 r. – Zakup sprzętu projekcyjnego Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.05.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.3.2016 z dnia 18.05.2016 r. – Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły