Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udziału w projekcie budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych w gminie Fabianki w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udziału w operacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bogucin (poza aglomeracją) realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań Gminy Fabianki w zakresie użyteczności publicznej w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o złożeniu przez Pana Jana Kwapińskiego odwołania od decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu istniejących turbin wiatrowych i posadowieniu jednej turbiny wiatrowej na działce nr ew. 267/4 w miejscowości Uniechowo, obręb ew. Nasiegniewo oraz przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wielkości zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania projektem pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30.12.2016 r. o wycofaniu wniosku przez Pana Janusza Granatowicza (pełnomocnik KZGW) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaru i usług przez Gminę Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta w Urzędzie Gminy Fabianki oraz powołania punktów kontaktowych w jednostkach organizacyjnych gminy Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.12.2016 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 3.000.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły