Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Fabianki wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół prowadzonych przez Gminę Fabianki Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej i przekazania go według właściwości Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i zabezpieczenie środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 40/7 o powierzchni 0,0800 ha Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025” Szczegóły