Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Powiatem Włocławskim zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu wsparcia finansowego Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2033 Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Protokół Nr XVI/2016 z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 29 czerwca 2016 roku Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Ogłoszenie o sprzedaży lekkiego samochodu pożarniczego Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” realizujących obowiązek szkolny w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Fabianki Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Fabianki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.08.2016 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.08.2016 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Fabiankach Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.08.2016 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 02.08.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Fabiankach, PG w Fabiankach i PSP w Szpetalu Górnym Szczegóły
Artykuł 02.08.2016 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej w Urzędzie Gminy Fabianki Szczegóły