Typ Data Tytuł
Artykuł 06.04.2020 Wzór zgłoszenia kandydata – uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18.03.2020 r. znak RFZ.6220.1.6.2019 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” o wezwaniu przez RDOŚ inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, celem wydania opinii w sprawie Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 marca 2020 r. znak RFZ.6220.1.1.2020 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tj. budowy farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,8 ha na działce nr ew. 125/6, obręb ew. Zarzeczewo, o otrzymaniu opinii PPIS we Włocławku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o przekazaniu przez RZGW w Warszawie wniosku Wójta o wydanie opinii do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, oraz o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji RI.6733.32.2019 z dnia 15.01.2020 r. dotyczącej wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Fabianki” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2020 z dnia 06.03.2020 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa zasilaczy awaryjnych na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego „poleasingowego” na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami 214/3, 214/9, 214/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły