Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2020 Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za grudzień 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.01.2020 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.01.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2020 z dnia 13.01.2020 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Fabianki na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych 202/1, 206, 207, 208, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki” Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Fabianki na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Fabianki na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych 202/1, 206, 207, 208, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Zadania i obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek” wraz z piętrzeniem na działkach ew. nr 194, 196 obręb ew. Brzezie, nr 109 obręb ew. Witoszyn Nowy, nr 461 obręb ew. Szpetal Górny, nr 407 obręb ew. Mikanowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.10.2019 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.200.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 Szczegóły