Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.13.2020 z dnia 01.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania „Bankowa obsługa budżetu Gminy Fabianki i jednostek organizacyjnych Gminy” Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.06.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2020 z dnia 23.06.2020 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew i krzewów Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Postanowienie Nr 79/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Postanowienie Nr 78/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.w gminie Fabianki Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminie losowania członków komisji / Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o numerach i granicach obwodów głosowania Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2020 z dnia 12.06.2020 r. – Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Fabianki Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Urszulewie ( w budowie) na dzienny pobyt – centrum usług środowiskowych na działce oznaczonej nr ewid. 10/32 w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły