Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2019 Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.2.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z otworów neogeńskich otworem studziennym nr 1, do głębokości 97,0 m, o wydajności do Q=17 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Chełmica Mała, gmina Fabianki na terenie działki nr ew. 64 – obręb Chełmica Mała, gm. Fabianki, powiat włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.3.2018 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu na działce nr ew. 232/2, obręb ew. Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4KV na działkach nr ewidencyjny 249/8, 171/4, 249/7, 349/16, 349/15, 349/14, 349/13, 349/12, 349/11 w miejscowości Szpetal Górny, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej na działkach nr 108/6, 51, 42/39 w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Cypriance Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej SN i Nn wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej na działkach nr 83 i nr 96/22, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 256/19, 259 na ulicy Sadowej w obrębie Szpetala Górnego, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 252/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Raport o stanie Gminy Fabianki za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych Szczegóły