Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Fabianki” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2020 z dnia 06.03.2020 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa zasilaczy awaryjnych na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego „poleasingowego” na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami 214/3, 214/9, 214/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za grudzień 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.01.2020 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.01.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2020 z dnia 13.01.2020 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Fabianki na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych 202/1, 206, 207, 208, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki” Szczegóły