Dostępność podmiotu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szczegóły
Artykuł 03.03.2021 Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 Szczegóły
Artykuł 03.03.2021 Koordynator do spraw dostępności Szczegóły