Gminny Zespół Oświaty

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.06.2021 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rozliczeń Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicz w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. rozliczeń Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska ds. rozliczeń Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.04.2021 dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.04.2021 dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Ochrona danych osobowych Szczegóły