Gminny Zespół Oświaty

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2020 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Ochrona danych osobowych Szczegóły