Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2021 Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Memorandum Informacyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki dotyczących projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o konsultacjach społecznych projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 11 października 2016 r. – 24 października 2016 r. dotyczących projektu programu rozwoju „Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025″ Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 15 marca 2016 r. – 8 kwietnia 2016 r. związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025 Szczegóły