Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji RI.6733.32.2019 z dnia 15.01.2020 r. dotyczącej wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 marca 2020 r. o wydaniu decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka linii kablowej średniego SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn – 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2″ na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4, 46/37, 46/42, 46/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 marca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami: 214/3, 214/9, 214/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami 214/3, 214/9, 214/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Malinowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 301/13, 301/15, 301/18 wraz z przyłączami Ø 160 mm do działek oznaczonych numerami 301/12, 301/10, 301/8, 301/6, 301/11, 301/9, 301/7, 301/16, 301/28, 301/27, 301/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka linii kablowej średniego SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn – 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2″ na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4, 46/37, 46/42, 46/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 36, 15/3, 15/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 41, 346/8, 346/4, 346/5, 346/7, 20/5, 473/12, 24/1, 29/1, 18/2, 18/3, 485, 480/1, 486, 493/1 (ul. Leśna), 37, 40/26 (ul. Radosna), 40/7 (ul. Olszowa), oraz działkach nr 96/13 i nr 96/21” Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Malinowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 301/13, 301/15, 301/18 wraz z przyłączami Ø 160 mm do działek oznaczonych numerami 301/12, 301/10, 301/8, 301/6, 301/11, 301/9, 301/7, 301/16, 301/28, 301/27, 301/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 36,15/3, 15/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny , gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 41, 346/8, 346/4, 346/5, 346/7, 20/5, 473/12, 24/1, 29/1, 18/2, 18/3, 485, 480/1, 486, 493/1 (ul. Leśna), 37, 40/26 (ul. Radosna), 40/7 (ul. Olszowa), oraz działkach nr 96/13 i nr 96/21” Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn – 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2″ na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 60, 59, 50, 61/12, 354, 58, 57/2, 56, 53, 51, 52, 47, 48, 45/4, 46/28, 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny oraz działek oznaczonych numerami: 10, 55/4, 56/2, 55/31, 55/22, 55/1, 55/2, 55/19, 56/1, 54, 55/6, 53/2, 55/13, 51, 52, 49/4, 50/35, 50/3, 50/2, 50/1 i 48 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Fabianki na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych 202/1, 206, 207, 208, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki” Szczegóły