Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej nr 53 i drogi krajowej Nr 67 – działka nr geod. 209 w celu dokonania przyłączenia elektroenergetycznego do szafki przyłączeniowej projektowanej na działce nr 199/6 w miejscowości Cyprianka, gmina Fabianki dla potrzeb istniejącej zabudowy mieszkaniowej” Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa linii energetycznej – kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV i przyłącza niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przebudową sieci energetycznych na dz. nr 171/4 i 249/8 przy ulicy Płockiej w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 180 PE w Szpetalu Górnym w działkach o numerach 101/13, 101/9 i 302/21 oraz drogach: dz. nr 101/17 – droga gminna, dz. nr 83 i 333 droga powiatowa w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach” Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN – 15 KV na linię kablową SN – 15 KV na dz. nr 221/6 i nr 221/1, obręb: Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa linii energetycznej – kablowej 15/0,4 KV i przyłącza niskiego napięcia 0,4 KV wraz z przebudową sieci energetycznej w działkach nr 171/4 – droga Skarbu Państwa w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach oraz w działce nr 249/8 przy ul. Płockiej do lokalu gastronomiczno – usługowego w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN – 15 KV, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii energetycznej kablowej nn – 0,4 KV na działce nr 258/72 w miejscowości Chełmica – Cukrownia, obręb: Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej Ø 90 w działce nr 51 (droga gminna) w działce nr 42/39 droga wewnętrzna wraz z 3 przyłączami do działek nr 42/48, 42/47 i 42/46 położonych w Bogucinie, gmina Fabianki. Włączenie nastąpi w działce nr 108/6. Wodociąg będzie budowany dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o numerach : 242/2 – droga gminna, 240/1, 83 – droga powiatowa, 41 – droga gminna, 346/8 – droga gminna, 346/21, 346/4 – droga prywatna , 346/7 – droga gminna , 40/26 – działka jako droga , 37 – droga gminna , 40/44, 40/16, 40/17, 40/7 – droga gminna : 74/6 – droga gminna, 36 – droga gminna, 20/5 – droga Skarbu Państwa, 20/11, 18/2, 18/3 – droga prywatna, 485 – droga prywatna, 480/1 i 20/2 w Szpetalu Górnym , Gmina Fabianki dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej-napowietrznej SN-15kV na linię SN -15kV na działce nr 221/6 i nr 222/1, obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej-napowietrzne SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii energetycznej kablowej nn-0,4kV na działce nr 258/72 w miejscowości Chełmica-Cukrownia, obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły