Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na terenie działek oznaczonych numerami 40/60, 40/92 z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63 do działek oznaczonych numerami 40/88 i 40/85, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego GWL_Fabianki_Fabianki 3747187 na terenie działki oznaczonej nr 240/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii energetycznej – kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą kablową na działkach oznaczonych numerami: 493/9, 493/10, 493/11, 493/13, 493/14, 485, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 249/8, 171/4, 249/7, 349/16, 349/15, 349/14, 349/13, 349/12, 349/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 294/2 i nr 43/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110 na działkach oznaczonych numerami nr 108/6, 51, 42/39, 42/49, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 294/2 i numerze 294/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górnym, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie pompowni ścieków sanitarnych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 152/2, położonej przy ul. Płockiej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 90 w pasie drogi gminnej działka nr 47 z przyłączem Ø 32 do działki nr 48/3, położonej w miejscowości Kulin, w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą kablową w obrębie 0011 Szpetal Górny, w m. Szpetal Górny na dz. 493/14, 493/13, 493/9, 493/10, 493/11, 485 gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 21/11 i nr 21/50, położonych w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 22/14, położonej w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 148/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 83, 242/2, 41, 92, 101/32, 101/17, położonych w obrębie geodezyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły