Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 czerwca 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, na działce o nr ewid. 77/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 czerwca 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania sali lekcyjnej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej, na działce o nr ewid. 217/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 maja 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 148/3, 131, 132, 130/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 maja 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia g63PE z przyłączem gazowym średniego ciśnienia g32PE, na działkach o nr ewid. 136 i 94/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 maja 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 312/21 i 333, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:„zmianie sposobu użytkowania sali lekcyjnej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej, na działce o nr ewid. 217/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki ” Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 maja 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV, wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn-0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zawiśle – Lipno odg. kier. ”Osiek 2” na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 60, 59, 50, 61/12, 354, 58, 57/2, 56, 53, 51, 52, 47, 48, 45/4, 45/8, 4517, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny oraz działek oznaczonych numerami: 1 O, 55/4, 56/2, 55/1, 55/2, 55/19, 56/1, 54, 55/6, 53/2, 55/13, 51, 52, 49/4, 50/35, 50/3, 50/2, 50/1 i 48 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki. Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, na działce o nr ewid. 77/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid . 148/3, 131, 132, 130/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie boksów garażowych z wiatą, na działce o nr ewid. 240/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 12.04.2021 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 składającej się z dwóch anten parabolicznych (radiolinii), trzech anten sektorowych zawieszenia środka elektrycznego na wysokości 53,1 m n.p.t. odległości w osi głównej wiązki promieniowania 70,0 m przy maksymalnym EIRP dla każdej z anten (równoważna moc promieniowania izotropowego) 1000<EIRP<2000: – antena A1, – azymut 0°, przy maksymalnym pochyleniu wiązki 6°, – antena B1- azymut 120°, przy maksymalnym pochyleniu wiązki 6°, – antena C1 – azymut 250°, przy maksymalnym pochyleniu wiązki 6°, na terenie działki oznaczonej nr 252/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działce o nr ewid. 276/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin oraz na działkach o nr ewid. 121/3 i 107/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki Nr RI.6721.2.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki Nr RI.6721.1.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nasiegniewo Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: sieci gazowej średniego ciśnienia g63PE wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia g32PE, na działkach o nr ewid. 275/9, 275/5, 275/7, 275/4, 373/2, 325/60 i 325/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki Szczegóły