Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Urszulewie (w budowie) na dzienny pobyt – centrum usług środowiskowych na działce oznaczonej nr ewid. 10/32 w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110 PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce oznaczonej nr ewid. 1/96, 1/112, 1/109 W obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki ” Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji na działce oznaczonej nr ewid. 270/6, 270/8, 270/7 w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki ” Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: – wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, – budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, – budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV „Osiek 7″, – budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV, – budowie przyłączy energetycznych niskiego napięcia nN z szafkami pomiarowymi na terenie działek oznaczonych numerami: 8/2, 4, 9/3, 10 i 9/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie dwóch odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 160 oraz dn 63 na terenie działki oznaczonej numerem 449, położonej w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki oraz działek o numerach 102/2, 91/2, 91/3 i 91/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Krojczyn, gmina Dobrzyń nad Wisłą” Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:„budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 mm PE o długości ok. 470,0 mb oraz sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE o długości ok. 60,0 m wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia dn 32 mm PE ok. 70,0 m na terenie działek oznaczonych numerami: 196, 235/16, 235/5, 224/3, 223/2, 224/1, 224/2, 224/5, 132/1, 235/14 i 135/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110 PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Urszulewie ( w budowie) na dzienny pobyt – centrum usług środowiskowych na działce oznaczonej nr ewid. 10/32 w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: – Wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15kV, – Budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN- 15kV, – Budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV „Osiek 7” – Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn – 0,4kV, – Budowie przyłączy energetycznych niskiego napięcia nN z szafkami pomiarowymi na terenie działek oznaczonych numerami: 8/2, 4, 9/3, 10 i 9/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 mm PE o długości ok. 470,0mb oraz sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE o długości ok. 60,0 m wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia dn 32 mm PE ok. 70,0 m na terenie działek oznaczonych numerami : 196, 235/16, 235/5, 224/3, 223/2, 224/1, 224/2, 224/5, 132/1, 235/14, 135/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej numerem 60/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 32PE na terenie działek oznaczonych numerem 36, 473/11 i 473/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły