Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 72/9, 69/35, 69/21, 69/4, 72/3 (ul. Jasna), 68/18 ( ul. Wspólna), 72/2, 69/3, 49/2 (ul. Bajeczna), 74/15, 36, 40/68, 40/64, 40/66, 480/1, 15/3, 15/8 (ul. Zagajnikowa), 44/2, 46/13, 46/11,44/1, 43/3 (ul. Akacjowa)” Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 października 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek oznaczonych numerami 105 i 148/24 dla zasilania w energię elektryczną działek oznaczonych numerami: 106/8, 148/12 i 148/31 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 września 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 40/60, 40/92 z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63 do działek oznaczonych numerami 40/88 i 40/85, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego GWL_Fabianki_Fabianki 37 47187, na terenie działki oznaczonej nr 240/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek oznaczonych numerami 105 i 148/24 dla zasilania w energię elektryczną działek oznaczonych numerami: 106/8, 148/12 i 148/31 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 40/60, 40/92 z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63 do działek oznaczonych numerami 40/88 i 40/85, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii energetycznej – kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą kablową na działkach oznaczonych numerami: 493/9, 493/10, 493/11, 493/13, 493/14, 485, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek oznaczonych numerami: 105 i 148/24 dla zasilania działek oznaczonych numerami: 106/8, 148/12 i 148/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na terenie działek oznaczonych numerami 40/60, 40/92 z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63 do działek oznaczonych numerami 40/88 i 40/85, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego GWL_Fabianki_Fabianki 3747187 na terenie działki oznaczonej nr 240/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii energetycznej – kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą kablową na działkach oznaczonych numerami: 493/9, 493/10, 493/11, 493/13, 493/14, 485, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 249/8, 171/4, 249/7, 349/16, 349/15, 349/14, 349/13, 349/12, 349/11, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 294/2 i nr 243/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110 na działkach oznaczonych numerami nr 108/6, 51, 42/39, 42/49, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 294/2 i numerze 294/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górnym, gmina Fabianki” Szczegóły