Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.02.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 przez działkę nr 316/11 (włączenie do istniejącego gazociągu) pod drogą krajową nr 67 dz. nr 373/2 w działce nr 273/24 stanowiącej drogę wewnętrzną wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 32 do działki nr 351/5 w Szpetalu Górnym przy ul. Wiślanej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie wolnostojącej stacji bazowej Nr BT42629 Włocławek Cyprianka na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 232/2 i nr 31, położone w obrębie ewidencyjnym Fabianki, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Dostosowaniu budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS tj. rozbudowa o pion komunikacyjny w tym: klatka schodowa z szybem windowym osobowo – towarowym wraz z zadaszeniem podjazdu na samochody na działkach o nr ewidencyjnych 202/1 i 206 w obrębie ewidencyjnym Fabianki gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie linii energetycznej – kablowej średniego napięcia, budowie linii energetycznej – kablowej niskiego napięcia wraz z budową słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV – typu STEK 20/250 z transformatorem o mocy 100 KVA na działkach nr 140/1, 163/2 , 161/1, 29 – droga krajowa , 220 – droga gminna , 278 – droga Wspólnoty Mieszkaniowej , 240/6, 310 , 309, 308, 307, 306 305 , 304, 259 w tym lokalizacja stacji transformatorowej na działce nr 278 w miejscowości: Fabianki , Gmina Fabianki.” Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Dostosowaniu budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS tj. rozbudowa o pion komunikacyjny w tym klatka schodowa z szybem windowym osobowo-towarowym wraz z zadaszeniem podjazdu na samochody na działkach o nr ewid. 202/1 i 206 oraz droga dojazdowa nr 207 do drogi krajowej nr 67 – nr ewid. 29 w miejscowości Fabianki, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie wiaty na sprzęt strażacki Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 146, położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 października 2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø90 mm w działkach: nr 40/1, 41 i 42/3 do działek: 42/5 i 42/2 w miejscowości Osiek, Gmina Fabianki dla potrzeb budownictwa mieszkalnego” Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie wiaty przy granicy z sąsiednimi działkami nr 145/5 i 145/18 na sprzęt strażacki Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym przy ul. Płockiej 3 na działce o nr geodezyjnym 146, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 października 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 110 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego na działkach nr ewidencyjny 41/24, 41/26, 41/33 i 41/34 w miejscowości Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 września 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w drodze gminnej nr 208/23 w miejscowości Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 września 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 90 mm w działkach: nr 40/1, 41 i 42/3 do działek: 42/5 i 42/2 w miejscowości: Osiek, Gmina Fabianki dla potrzeb budownictwa mieszkalnego” Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 września 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej ø 150 mm droga gminna nr 41 – ulica: Leśna, od drogi powiatowej działka nr 83 – ulica : Włocławska, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci, do ulicy: Radosnej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,, Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w drodze gminnej nr 208/23 w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,, Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego na działkach nr 41/24, 41/26, 41/33 i 41/34 w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki Szczegóły