Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 września 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 41/43 i 41/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cyprianka na działkach o numerach ewidencyjnych 119/9, 118/2 obręb Cyprianka, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasiegniewo na działce o numerze ewidencyjnym 177/1, 181 obręb ewidencyjny Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym, na działkach o nr ewid. 191/2, 144 i 44 położonych w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 21.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m. Szpetal Górny ul. Włocławska i Płocka, na działkach o nr ewid. 302/21, 101/67, 101/24, 101/53, 101/55, 101/32, 101/22, 101/19, 100/7, 100/38, 100/39, 301/13, 300/12, 300/10, 300/2, 483/1, 470/2, 97/5, 298/10, 298/6, 298/8, 298/9, 298/4, 97/2, 297/2, 296/11, 96/23, 96/22, 96/26, 95, 295/4, 294/2, 239/4, 239/3, 239/5, 482/3, 482/4, 346/16, 346/28, 346/15, 41, 80/4, 82, 240/1, 242/2, 242/1, 243/31, 243/33, 339/2, 74/4 ,83, 246/5, 71/2, 247/1, 69/43, 247/4, 247/5, 247/8, 247/15, 247/12, 248, 249/1, 249/7, 249/4, 249/8, 147/16, 147/14, 171/4, 147/32, 147/31 i 171/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 września 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi na działkach o nr ewid. 20/18, 18/15, 18/11 i 36 położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 49/2, 55/2, 69/1 obręb ewidencyjny Wilczeniec Fabiański, na działkach o numerach ewidencyjnych 57/2, 59/1, 215/16, 215/9, 70/1, 127, obręb ewidencyjny Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:„Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 15/9, 12, obręb ewidencyjny Chełmica Duża, na działkach o numerach ewidencyjnych 220, 209, 213, 52/2 obręb ewidencyjny Cyprianka, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie odcinka linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn- 0,4 kV oraz trzech słupów SN-15kV i nn-04-kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zawiśle – Lipno odg. kier. „Osiek 2” na linię kablową, na terenie działek nr 45/14, 45/15, 45/7, 45/5, 46/37, 46/64, 46/69, 47, obręb Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 41/43 i 41/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cyprianka na działkach o numerach ewidencyjnych 119/9, 118/2 obręb ewidencyjny Cyprianka, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na działkach o nr ewid. 747 i 566 położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szpetal Górny na działce o numerze ewidencyjnym 348/4, 348/15, 348/17, 255/18 obręb ewidencyjny Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasiegniewo na działce o numerze ewidencyjnym 177/1, 181 obręb ewidencyjny Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szpetal Górny na działce o numerze ewidencyjnym 260/56 obręb ewidencyjny Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły