Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa linii energetycznej – kablowej 15/0,4 KV i przyłącza niskiego napięcia 0,4 KV wraz z przebudową sieci energetycznej w działkach nr 171/4 – droga Skarbu Państwa w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach oraz w działce nr 249/8 przy ul. Płockiej do lokalu gastronomiczno – usługowego w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN – 15 KV, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii energetycznej kablowej nn – 0,4 KV na działce nr 258/72 w miejscowości Chełmica – Cukrownia, obręb: Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej Ø 90 w działce nr 51 (droga gminna) w działce nr 42/39 droga wewnętrzna wraz z 3 przyłączami do działek nr 42/48, 42/47 i 42/46 położonych w Bogucinie, gmina Fabianki. Włączenie nastąpi w działce nr 108/6. Wodociąg będzie budowany dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o numerach : 242/2 – droga gminna, 240/1, 83 – droga powiatowa, 41 – droga gminna, 346/8 – droga gminna, 346/21, 346/4 – droga prywatna , 346/7 – droga gminna , 40/26 – działka jako droga , 37 – droga gminna , 40/44, 40/16, 40/17, 40/7 – droga gminna : 74/6 – droga gminna, 36 – droga gminna, 20/5 – droga Skarbu Państwa, 20/11, 18/2, 18/3 – droga prywatna, 485 – droga prywatna, 480/1 i 20/2 w Szpetalu Górnym , Gmina Fabianki dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej-napowietrznej SN-15kV na linię SN -15kV na działce nr 221/6 i nr 222/1, obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej-napowietrzne SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii energetycznej kablowej nn-0,4kV na działce nr 258/72 w miejscowości Chełmica-Cukrownia, obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie linii energetycznej-kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , wymiana słupa linii 15kV, budowa lini kablowych dwóch złączy kablowo-pomiarowych 0,4kV w działkach nr 28 (droga gminna), nr 8/1, 9/4, 29/17, 29/20 i nr 29/27 w Osieku, gmina Fabianki dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych” Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø90 w działce nr 51 (droga gminna) w działce nr 42/39 droga wewnętrzna wraz z 3 przyłączami do działek nr 42/48, 42/47 i 42/46 położonych w Bogucinie, Gmina Fabianki. Włączenie nastąpi w działce nr 108/6. Wodociąg będzie budowany dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o podjęciu przez Radę Gminy Fabianki uchwały nr XXVI/213/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 w działce nr 55/24 ze studniami oraz przyłączy do działek nr 55/37, 55/38 w Fabiankach dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego” Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 63 w drodze nr 104 i 103/20 do granicy działek nr 103/24 i 103/30 wraz z przyłączami do działek nr 50/1, 105/5, 103/29, 103/30, 103/24, 103/22, 103/25, 103/27, 103/18, 103/21 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego położonych w Nasiegniewie, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowle sieci wodociągowej PCV Ø 90 w drodze nr 101 w Nasiegniewie z przyłączami do działek nr 100/7, 100/5, 100/4, 102/4, 102/7, 100/2, 100/1 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego położonych w Nasiegniewie, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 90 w działce jako droga nr 753/6 w Nasiegniewie do granicy z działką nr 753/5 wraz z budową przyłączy do działek nr 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, 99/9, 99/8, 99/6, 99/5 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego położonych w Nasiegniewie, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci kanalizacyjnej Ø 200 w Szpetalu Górnym przy ulicy: Wiślanej w drodze – działka nr 254/19 do wysokości dz.nr 254/20. Włączenie dokonać do istniejącej studni kanalizacyjnej. Na nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wybudować studnie kanalizacyjne przy działkach 254/20, 254/21 i 254/15. Następnie wybudować przyłącza do działek nr 254/20, 254/21 i 254/15 i zakończyć przykanalikami w/w działkach. Sieć budowana jest dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego” Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN -0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnią kablową w obrębie: Szpetal Górny na dz. (dawny nr 493) o numerach: 493/5, 493/6, 493/7, 493/4, 493/3, 493/2, oraz w drogach wewnętrznych: nr 493/1, 485, gmina Fabianki” Szczegóły