Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami 202/7 i 196, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92, 100/55, 100/56, 100/36, 99/41, 98/5, 98/10, 91/16, 90/9, 89/14, 89/21 (ul. Zachodnia), 99/13 (ul. Słoneczna), oraz 101/32, 101/83 (ul. Żwirowa), 101/17 (ul. Przyleśna)” Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: – 72/9, 69/35, 69/21, 69/4, 72/3 (ul. Jasna), – 68/18 (ul. Wspólna), – 72/2, 69/3, 49/2 (ul. Bajeczna), – 74/15), 36, 40/68, 40/64, 40/66, 480/1, 15/3, 15/8 (ul. Zagajnikowa), – 44/2, 46/13, 46/11, 44/1, 43/3 (ul. Akacjowa)” Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:„Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92, 100/55, 100/56, 100/36, 99/41, 98/5, 98/10, 91/16, 90/9,89/14, 89/21 (ul. Zachodnia) 99/13 (ul Słoneczna ) oraz 101/32, 101/83 ( ul. Żwirowa), 101/17 (ul. Przyleśna)” Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Fabianki na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych 202/1, 206, 207, 208, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie odcinka linii kablowej średniego napięcia SN- 15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/04, kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn- 0,4 kV oraz trzech słupów SN- 15kV i nn -0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2” na linię kablową na działek oznaczonych numerami: 60,59,50,61/12,354,58,57/2,56,53,51,52 ,47,48,45/4,46/28,45/8,45/7,45/5,46/22,46/11,43/3, 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny oraz działek oznaczonych numerami 10,55/4,56/2,55/31,55/22,55/1,55/2,55/19,56/1,54,56/6,53/2,55/13,51,52,49/4,50/35,50/3,50/2,50/1 i 48 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 października 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami 202/7 i 196, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 72/9, 69/35, 69/21, 69/4, 72/3 (ul. Jasna), 68/18 ( ul. Wspólna), 72/2, 69/3, 49/2 (ul. Bajeczna), 74/15, 36, 40/68, 40/64, 40/66, 480/1, 15/3, 15/8 (ul. Zagajnikowa), 44/2, 46/13, 46/11,44/1, 43/3 (ul. Akacjowa)” Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 października 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek oznaczonych numerami 105 i 148/24 dla zasilania w energię elektryczną działek oznaczonych numerami: 106/8, 148/12 i 148/31 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 września 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 40/60, 40/92 z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63 do działek oznaczonych numerami 40/88 i 40/85, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego GWL_Fabianki_Fabianki 37 47187, na terenie działki oznaczonej nr 240/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek oznaczonych numerami 105 i 148/24 dla zasilania w energię elektryczną działek oznaczonych numerami: 106/8, 148/12 i 148/31 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 40/60, 40/92 z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63 do działek oznaczonych numerami 40/88 i 40/85, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii energetycznej – kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą kablową na działkach oznaczonych numerami: 493/9, 493/10, 493/11, 493/13, 493/14, 485, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek oznaczonych numerami: 105 i 148/24 dla zasilania działek oznaczonych numerami: 106/8, 148/12 i 148/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki” Szczegóły