Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 90 w pasie drogi gminnej działka nr 47 z przyłączem Ø 32 do działki nr 48/3, położonej w miejscowości Kulin, w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą kablową w obrębie 0011 Szpetal Górny, w m. Szpetal Górny na dz. 493/14, 493/13, 493/9, 493/10, 493/11, 485 gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 21/11 i nr 21/50, położonych w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 22/14, położonej w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 148/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 83, 242/2, 41, 92, 101/32, 101/17, położonych w obrębie geodezyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4KV na działkach nr ewidencyjny 249/8, 171/4, 249/7, 349/16, 349/15, 349/14, 349/13, 349/12, 349/11 w miejscowości Szpetal Górny, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej na działkach nr 108/6, 51, 42/39 w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej SN i Nn wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej na działkach nr 83 i nr 96/22, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 256/19, 259 na ulicy Sadowej w obrębie Szpetala Górnego, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 252/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy nr RI.6733.01.2019 z dnia 17.06.2019 o wydaniu decyzji dot. lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110 w pasie drogowym drogi gminnej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 107/1, położonej Osiedle Młodych, w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 maja 2019 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 90 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 40/92, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 256/19, 259 na ulicy Sadowej w obrębie Szpetala Górnego, gmina Fabianki” Szczegóły