Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz zawiadomienia o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 17 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr 83, 242/2, 41, 92, 301/213, 101/32, 101/17 w ulicach Włocławskiej, Szkolnej, Leśnej, Zachodniej, Malinowej, Żwirowej i Przyleśnej, obręb Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z : wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży, wys. Całkowita konstrukcji do 56m n.p.t., powierzchnia inwestycji ok 100m² zlokalizowana na działce o nr 252/5 obręb Bogucin, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN wraz ze stacją transformatorową wym. 1, 975m x 2,54, 2 x kabel SN typ 3x XRUHAKXS 1x 150mm², dł. ok 2 x 24m Kabel nN YAKXS 4 x 240mm² dł. ok 3m na działkach oznaczonej nr 83, 96/22 obręb 0011 Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 1/96 i nr 1/93, położonych w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 18/16 i nr 116, położonych w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 148/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 21/11 i nr 21/50, położonych w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 63 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 22/14, położonej w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 90 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 40/92, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110 w pasie drogowym drogi gminnej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 107/1, położonej Osiedle Młodych, w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 marca 2019 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowę sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE na działkach oznaczonych numerami: 316/11 (włączenie do istniejącej sieci gazowej Dn 300), 373/2 (pas drogowy drogi krajowej), DK67 273/24, 351/10 (działki pełniące funkcje drogi dojazdowej), wraz z przyłączem Dn 32PE do działki nr 351/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie linii energetycznej — kablowej średniego napięcia, budowie linii energetycznej — kablowej niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STEK20/250 z transformatorem o mocy 100KVA na działkach oznaczonych numerami: 140/1, 163/2, 161/1, 29 ( droga krajowa), 220 ( droga gminna), 278 (droga Wspólnoty Mieszkaniowej) 240/6, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 259, w tym lokalizacja stacji transformatorowej na działce nr 278 w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 przez działkę nr 316/11 (włączenie do istniejącego gazociągu) pod drogą krajową nr 67 dz. nr 373/2 w działce nr 273/24 stanowiącej drogę wewnętrzną wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 32 do działki nr 351/5 w Szpetalu Górnym przy ul. Wiślanej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego, Gmina Fabianki” Szczegóły