Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 września 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 90 mm w działkach: nr 40/1, 41 i 42/3 do działek: 42/5 i 42/2 w miejscowości: Osiek, Gmina Fabianki dla potrzeb budownictwa mieszkalnego” Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 września 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej ø 150 mm droga gminna nr 41 – ulica: Leśna, od drogi powiatowej działka nr 83 – ulica : Włocławska, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci, do ulicy: Radosnej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,, Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w drodze gminnej nr 208/23 w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,, Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego na działkach nr 41/24, 41/26, 41/33 i 41/34 w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej ø 90 na działce nr 16/11 wraz z przyłączem do działki nr 16/36, z włączeniem do istniejącej sieci w drodze o numerze ew. 17 w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, miejscowości Kulin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 x 5,8 PE w działkach: nr 127 – droga gminna, nr 85/2 –grunty prywatne, nr 84/6 – grunty prywatne, nr 82/17 – droga gminna, 82/21 – grunty prywatne i nr 277/2 – droga wewnętrzna, Skarbu Państwa w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 221do działki 153/3 w miejscowości Chełmica Mała, obręb ewidencyjny Chełmica Mała, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 58/7 do działki nr 58/14 w miejscowości Fabianki, obręb ewidencyjny Fabianki, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur Ø150 Chełmica-Cukrownia – Fabianki w drodze nr 258/39 oraz wzdłuż drogi nr 49/1 oraz 258/72, następnie wzdłuż drogi gminnej nr 49/3 obręb geodezyjny Chełmica Duża oraz w obrębie geodezyjnym Fabianki drogi gminne działka nr 230, 231 i 30 do drogi krajowej nr 67 o numerze geodezyjnym nr 29. Włączenie na ujęciu wody w Chełmicy-Cukrowni oraz przy drodze krajowej nr 67 w działce nr 55/11 w Fabiankach, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 254/5, 373/2 – droga krajowa nr 67 i 254/19 – prywatna droga wewnętrzna przy ulicy Wiślanej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø90 – przedłużenie istniejącej sieci gminnej w drodze nr 196 i budowa w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” oraz „Budowie sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200 w drodze gminnej nr 196 oraz w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø150mm droga gminna nr 41 – ulica Leśna, od drogi powiatowej działka nr 83; ulica Włocławska, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci, do ulicy Radosnej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji przez Wójta Gminy Fabianki nr RI.6733.09.2018 z dnia 11.06.2018 r dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN.63 x 5,8 PE w działkach: nr 25 i 31/3 – drogi gminne w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø90 – przedłużenie istniejącej sieci gminnej w drodze nr 196 i budowa w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” oraz „Budowie sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200 w drodze gminnej nr 196 oraz w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE w drogach: nr 83- droga powiatowa, nr 65/3 droga gminna – ulica Świerkowa i drodze nr 65/22 droga prywatna wraz z 2-ma przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 65/12 i 65/20 w Szpetalu Górnym przy ulicy Świerkowej, Gmina Fabianki” Szczegóły