Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 221do działki 153/3 w miejscowości Chełmica Mała, obręb ewidencyjny Chełmica Mała, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 58/7 do działki nr 58/14 w miejscowości Fabianki, obręb ewidencyjny Fabianki, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur Ø150 Chełmica-Cukrownia – Fabianki w drodze nr 258/39 oraz wzdłuż drogi nr 49/1 oraz 258/72, następnie wzdłuż drogi gminnej nr 49/3 obręb geodezyjny Chełmica Duża oraz w obrębie geodezyjnym Fabianki drogi gminne działka nr 230, 231 i 30 do drogi krajowej nr 67 o numerze geodezyjnym nr 29. Włączenie na ujęciu wody w Chełmicy-Cukrowni oraz przy drodze krajowej nr 67 w działce nr 55/11 w Fabiankach, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 254/5, 373/2 – droga krajowa nr 67 i 254/19 – prywatna droga wewnętrzna przy ulicy Wiślanej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø90 – przedłużenie istniejącej sieci gminnej w drodze nr 196 i budowa w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” oraz „Budowie sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200 w drodze gminnej nr 196 oraz w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø150mm droga gminna nr 41 – ulica Leśna, od drogi powiatowej działka nr 83; ulica Włocławska, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci, do ulicy Radosnej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji przez Wójta Gminy Fabianki nr RI.6733.09.2018 z dnia 11.06.2018 r dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN.63 x 5,8 PE w działkach: nr 25 i 31/3 – drogi gminne w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø90 – przedłużenie istniejącej sieci gminnej w drodze nr 196 i budowa w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” oraz „Budowie sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200 w drodze gminnej nr 196 oraz w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE w drogach: nr 83- droga powiatowa, nr 65/3 droga gminna – ulica Świerkowa i drodze nr 65/22 droga prywatna wraz z 2-ma przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 65/12 i 65/20 w Szpetalu Górnym przy ulicy Świerkowej, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 maja 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących funkcji drogi wewnętrznej przy ulicy Zachodniej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 221do działki 153/3 w miejscowości Chełmica Mała, obręb ewidencyjny Chełmica Mała, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 58/7 do działki nr 58/14 w miejscowości Fabianki, obręb ewidencyjny Fabianki, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 16/11 do działki 16/36 w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w drogach nr 43/3, 46/11 i w drodze gminnej nr 50 w Szpetalu Górnym w ulicach Akacjowa i Sosnowa, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15KV w miejscowości: Chełmica Mała na działkach nr 115/3, 159/2 i 165 ( w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb: Chełmica Mała, Gmina Fabianki Szczegóły