Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Świątkowizna na działce nr 107/4 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Świątkowizna, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Chełmica Duża na działce nr 195/3 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie stacji bazowej AERO 2 Spółka z o.o. nr BT 42629 Włocławek-Cyprianka, która planowana jest na nieruchomości położonej w Fabiankach 87 „A” – działka nr 232/2″ Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia: ” Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach: nr 127 – droga gminna nr 85/2 – grunty prywatne, nr 84/6 – grunty prywatne, nr 82/17 – droga gminna, 82/21 – grunty prywatne i nr 277/2 – droga wewnętrzna Skarbu Państwa w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 25 – droga gminna i 31/3 – Skarb Państwa w w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 07.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 254/5, 373/2 – droga krajowa nr 67 i 254/19 – prywatna droga wewnętrzna przy ulicy Wiślanej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 07.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w drogach nr 43/3, 46/11 i w drodze gminnej nr 50 w Szpetalu Górnym w ulicach Akacjowa i Sosnowa, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 06.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących funkcji drogi wewnętrznej przy ulicy Zachodniej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 06.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny – II” Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 02.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na:” Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE w drogach: nr 83- droga powiatowa, nr 65/3 droga gminna – ulica Świerkowa i drodze nr 65/22 droga prywatna wraz z 2-ma przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 65/12 i 65/20 w Szpetalu Górnym przy ulicy Świerkowej, Gmina Fabianki”. Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o konsultacjach społecznych projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Chełmica Mała na działkach nr 115/3, 159/2 i 165 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Chełmica Mała, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Świątkowizna na działce nr 107/4 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Świątkowizna, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Chełmica Duża na działce nr 195/3 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki Szczegóły