Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny – II „ Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki na lata 2017-2032″ Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny III o mocy do 1 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych na działce nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny IV o mocy do 0,9 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych, na działkach nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa automatycznej linii do malowania proszkowego w istniejącym budynku produkcyjnym zlokalizowanym na działce nr ew. 102/11 w Szpetalu Górnym” Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny II o mocy do 1 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych i zjazdu z drogi gminnej na działkach nr ew. 117/2 i 117/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo”. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w Lisku” Szczegóły