Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki informujące o wezwaniu Inwestora – Pana Macieja Piecucha, przez RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku, do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem opinii i uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o przedłużeniu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu terminu wydania opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.01.2018 r. Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny – II „ Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki na lata 2017-2032″ Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny III o mocy do 1 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych na działce nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny IV o mocy do 0,9 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych, na działkach nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły