Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny III o mocy do 1 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych na działce nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny IV o mocy do 0,9 MW i powierzchni do 1,6 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych, na działkach nr ew. 116/2 i 116/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa automatycznej linii do malowania proszkowego w istniejącym budynku produkcyjnym zlokalizowanym na działce nr ew. 102/11 w Szpetalu Górnym” Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Krępiny II o mocy do 1 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych i zjazdu z drogi gminnej na działkach nr ew. 117/2 i 117/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo”. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w Lisku” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 7 marca 2017 r. znak: RI.6220.1.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu postanowienia prostującego błąd pisarski w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 maja 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Szpetalu Górnym Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C w Lisku” Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o wydaniu decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RI.6220.1.7.2016 z dnia 07.03.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu katalizatorów i sprzedaży metali oraz zbierania i przeładunku złomu, na działce nr ew. 36/10 w miejscowości Nowy Witoszyn, gm. Fabianki Szczegóły