Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka-Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 22.07.2019 r. o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, na uwagi podnoszone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.2.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z otworów neogeńskich otworem studziennym nr 1, do głębokości 97,0 m, o wydajności do Q=17 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Chełmica Mała, gmina Fabianki na terenie działki nr ew. 64 – obręb Chełmica Mała, gm. Fabianki, powiat włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.3.2018 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu na działce nr ew. 232/2, obręb ew. Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.1.2019 z dnia 30 maja 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: “Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 1, do głębokości 52,0 m, o wydajności do Q = 10,0 m3/h, zlokalizowanego w miejscowości Fabianki, gmina Fabianki, na terenie działki o nr ew. 242/44 – obręb Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 13.05.2019 r. o wezwaniu Inwestora, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w dokumentacji w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2018 z dnia 30.04.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.: “Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 99,5 m, o wydajności do Q = 10,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Szpetal Górny, gmina Fabianki, na terenie działki o nr ew. 202 – obręb 0011 Szpetal Górnym gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.7.2018 z dnia 29.04.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 124/5, obręb ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 15.04.2019 r. o przedłużeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, terminu do wydania warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2018 z dnia 08.04.2019 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 124/5, obręb ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym w Gminie Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18.01.2019 r. o przedłużeniu terminu wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym, gm. Fabianki”) Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku Pana Macieja Piecucha o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2, obręb ew. Wilczeniec Fabiański – dot. uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000:: Zbocza Płutowskie PLH040040 i Włocławska Dolina Wisły PLH040039 i możliwości zapoznania się z ww. projektami planów Szczegóły