Zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 16.04.2020 r. znak: WA.ZUZ.7.4210.68.1.2020.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych – studni nr 1 – na działce nr ew. 64, obręb ew. Chełmica Mała, pobór wód podziemnych ze studni w ramach usług wodnych oraz szczególne korzystanie z wód poprzez nawadnianie upraw w ilości większej niż średnioroczne 5 m3/doba w gospodarstwie rolnym Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.601.1.2019 z dnia 20.11.2019 r. o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu “Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Zadania i obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek” wraz z piętrzeniem na działkach ew. nr 194, 196 obręb ew. Brzezie, nr 109 obręb ew. Witoszyn Nowy, nr 461 obręb ew. Szpetal Górny, nr 407 obręb ew. Mikanowo Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Zawiadomienie Ministra Środowiska znak: DOP-WOŚ.055.358.2019.GŻ.4 w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 30.05.2020 r.) na rozpatrzenie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.07.2019 r. znak: ŚG-I-P.721.15.2018 o przyjęciu “uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Zawiadomienie Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.MK w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 30.09.2019 r.) na rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska znak: DOP-WOŚ.436.1.2019.MK w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 13.03.2019 r.) na rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo. Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r. o przekazaniu Ministrowi Środowiska, zgodnie z właściwością, sprawę dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG/mko.26 z dnia 04.12.2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (do 28.02.2019 r.): postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG/mko.20 z dnia 28.09.2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ.420.16.2018.IG/mko.15 z dnia 03.07.2018 r. z dnia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławek”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ.420.16.2018.IG/mko.12 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2018 r. dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2018 r. dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lutego 2018 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły