Zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2019 Zawiadomienie Ministra Środowiska znak: DOP-WOŚ.055.358.2019.GŻ.4 w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 30.05.2020 r.) na rozpatrzenie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.07.2019 r. znak: ŚG-I-P.721.15.2018 o przyjęciu “uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Zawiadomienie Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.MK w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 30.09.2019 r.) na rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska znak: DOP-WOŚ.436.1.2019.MK w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 13.03.2019 r.) na rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo. Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r. o przekazaniu Ministrowi Środowiska, zgodnie z właściwością, sprawę dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG/mko.26 z dnia 04.12.2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (do 28.02.2019 r.): postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG/mko.20 z dnia 28.09.2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ.420.16.2018.IG/mko.15 z dnia 03.07.2018 r. z dnia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławek”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ.420.16.2018.IG/mko.12 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2018 r. dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2018 r. dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 lutego 2018 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21.11.2017 r. – udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki znak: RI.6220.1.7.2016 z dnia 20.01.2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu katalizatorów i sprzedaży metali oraz zbierania i przeładunku złomu na działce nr ew. 36/10 w miejscowości Nowy Witoszyn Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 06.10.2016 r. – udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu istniejących turbin wiatrowych i posadowieniu jednej turbiny wiatrowej na działce nr ew. 267/4 w miejscowości Uniechowo, obręb ew. Nasiegniewo Szczegóły