Obwieszczenia różne

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 11.09.2019 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 252/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 12.08.2019 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i Nn wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej na działkach nr 83 i nr 66/22, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08.08.2019 r. o zmianie zakresu inwestycji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Łęg Witoszyn Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 25.03.2019 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołań od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącej stacji bazowej nr BT42629 Włocławek Cyprianka na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 232/2 i nr 31, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.420.285.2018.JM.2 z dnia 05.11.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym, w gminie Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na ”budowę linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowę kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.26 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 września 2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92 i 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenia Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92, 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 r. znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.10 o wniesionych odwołaniach od decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.3 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2017 r. znak: WOO.422.4.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Pana Szymona Niedzielskiego i Pana Bartłomieja Niedzielskiego, dla przedsięwzięcia pn.: “Zmiana lasu na użytek rolny na działce nr ew. 49/15 w Szpetalu Górnym, o powierzchni 0,9543 ha” w gminie Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r. znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.6 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30.12.2016 r. o wycofaniu wniosku przez Pana Janusza Granatowicza (pełnomocnik KZGW) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo Szczegóły