Obwieszczenia różne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na ”budowę linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowę kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.26 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 września 2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92 i 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenia Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92, 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 r. znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.10 o wniesionych odwołaniach od decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.3 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2017 r. znak: WOO.422.4.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Pana Szymona Niedzielskiego i Pana Bartłomieja Niedzielskiego, dla przedsięwzięcia pn.: “Zmiana lasu na użytek rolny na działce nr ew. 49/15 w Szpetalu Górnym, o powierzchni 0,9543 ha” w gminie Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r. znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.6 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30.12.2016 r. o wycofaniu wniosku przez Pana Janusza Granatowicza (pełnomocnik KZGW) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, oraz o wystąpieniu z prośbą o opinię do organów inspekcji sanitarnej o ustalenie zakresu raportu. Szczegóły