Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2021 Uchwała Nr 6/I/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Fabianki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Uchwała Nr 21/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Uchwała Nr 5/S/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Fabianki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Uchwała Nr 3/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Uchwała Nr 2/D/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Fabianki na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Uchwała Nr 6/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.11.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Uchwała Nr 6/P/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.11.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Fabianki na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Uchwała 5/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.11.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Fabianki na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr 3/I/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2020 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fabianki za pierwsze półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Uchwała Nr 9/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.06.2020 roku. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fabianki z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Uchwała Nr 3/S/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Fabianki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała Nr 1/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwały Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Uchwała Nr 38/K/2019 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.08.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Uchwała Nr 14/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fabianki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok; Uchwała Nr 3/I/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fabianki za pierwsze półrocze 2019 r. Szczegóły