Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.08.2017 Uchwała Nr 12/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fabianki za wykonanie budżetu gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Fabianki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Uchwała Nr 7/D/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Uchwała Nr 7/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 5/I/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2016 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała Nr 11/S/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2016 roku Szczegóły