Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2019 Uchwała Nr 38/K/2019 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.08.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Uchwała Nr 3/I/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Fabianki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Uchwała Nr 1/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Uchwała Nr 1/D/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej Gminy Fabianki na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Uchwała Nr 9/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Uchwała Nr 9/P/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Uchwała Nr 8/DPr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Uchwała Nr 3/I/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Fabianki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Uchwała Nr 12/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fabianki za wykonanie budżetu gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Fabianki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Uchwała Nr 7/D/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Uchwała Nr 7/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 5/I/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2016 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała Nr 11/S/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2016 roku Szczegóły