Organizacje pozarządowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2021 Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2021” Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. ,,Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2021’’ Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2020″ Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2019″ Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Fabianki o konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Fabianki na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: ,,Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2017” Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Oferta pn.: „Wycieczka dzieci ze Świetlicy Wsparcia Dziennego” Szczegóły