Organizacje pozarządowe – oferty w trybie pozakonkursowym

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2017 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: ,,Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2017” Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Oferta pn.: „Wycieczka dzieci ze Świetlicy Wsparcia Dziennego” Szczegóły