Gminne jednostki organizacyjne

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2021 Monika Sudomir-Giers – p.o. kierownika Dziennego Domu Pobytu w Urszulewie od 14.06.2021 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2021 Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.10.2020 Renata Górska – w związku z zatrudnieniem od dnia 01.09.2020 r. na stanowisku p.o. dyrektora szkoły w Szpetalu Górnym Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.10.2020 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – zakończenie pracy na stanowisku dyrektora szkoły Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.10.2020 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora szkoły Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Agnieszka Zmierczak – oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.08.2020 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe złożone na okoliczność ustania stosunku pracy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Wiesława Wyczachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Marzena Baranowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Krzysztof Dydecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Piotr Kujawski – w związku z rozpoczęciem pracy Mieszkania Komunalne Sp. z o.o. w Fabiankach na stanowisku Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Piotr Kujawski – w związku z zaprzestaniem pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły