Gminne jednostki organizacyjne

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 07.02.2020 Edyta Zakrzewska – oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków Kierownika GOPS w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.02.2020 Maria Skotnicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe złożone na okoliczność ustania stosunku pracy z dniem 29.12.2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Marta Prylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Piotr Kujawski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Grzegorz Wojciechowski – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Maria Skotnicka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Wiesława Wyczachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Krzysztof Dydecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Marzena Baranowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Grzegorz Wojciechowski – oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.09.2018 Grzegorz Wojciechowski – oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.08.2018 Marek Migdał – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie złożone na okoliczność zakończenia stosunku pracy Szczegóły