Gminne jednostki organizacyjne

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.08.2020 Agnieszka Zmierczak – oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.08.2020 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe złożone na okoliczność ustania stosunku pracy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Wiesława Wyczachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Marzena Baranowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Krzysztof Dydecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Piotr Kujawski – w związku z rozpoczęciem pracy Mieszkania Komunalne Sp. z o.o. w Fabiankach na stanowisku Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Piotr Kujawski – w związku z zaprzestaniem pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2020 Grzegorz Wojciechowski – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.02.2020 Edyta Zakrzewska – oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem obowiązków Kierownika GOPS w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.02.2020 Maria Skotnicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe złożone na okoliczność ustania stosunku pracy z dniem 29.12.2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Marta Prylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok oraz oświadczenie majątkowe złożone na okoliczność zakończenia stosunku pracy na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2019 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły