Gminne jednostki organizacyjne

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Grzegorz Wojciechowski – oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.09.2018 Grzegorz Wojciechowski – oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Fabiankach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.08.2018 Marek Migdał – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie złożone na okoliczność zakończenia stosunku pracy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Wiesława Wyczachowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cypriance – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Mirosława Żendarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Marzena Baranowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Krzysztof Dydecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiegniewie – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Aneta Okrój-Popek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Maria Skotnicka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – oświadczenia majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Piotr Kujawski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Marek Migdał – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Marta Prylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie – p. Mirosławy Żendarskiej za 2016 rok Szczegóły