Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Maria Skotnicka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – oświadczenia majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Piotr Kujawski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Maria Drzewiecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Marek Migdał – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2018 Marta Prylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach – p. Marty Prylińskiej za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – p. Marii Drzewieckiej za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – p. Piotra Kujawskiego za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach – p. Marii Skotnickiej za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach – p. Marka Migdała za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.08.2016 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach – p. Marty Prylińskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Fabiankach – p. Marzeny Baranowicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.05.2016 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach – p. Marii Drzewieckiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.05.2016 Oświadczenie majątkowe p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – p. Romana Słomskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.05.2016 Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach – p. Piotra Kujawskiego Szczegóły