Postępowania pozaustawowe

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 30.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2019 z dnia 30.07.2019 r. – Zakup wznowienia oraz nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2019 z dnia 22.07.2019 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.8.2019 z dnia 08.07.2019 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap” Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.05.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sadzonek drzew i krzewów RI.271.2.7.2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.02.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2018 z dnia 08.02.2019 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.02.2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.01.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2018 z dnia 25.01.2019 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.10.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2018 – Dostawa sprzętu sportowego – wyposażenie Przebudowanego stadionu w Chełmicy Dużej obrębie Chełmica Duża Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2018 Zapytanie ofertowe Nr GZO.271.3.2018 z dnia 25.10.2018 r. – Zakup i dostawa sprzętu w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.09.2018 Zapytanie ofertowe Nr GZO.271.2.2018 z dnia 26.09.2018 r. – Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia pracowni przedmiotowych i materiałów eksploatacyjno-biurowych w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2018 z dnia 27.07.2018 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.07.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2018 z dnia 24.07.2018 r. – Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w gminie Fabianki” współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.8.2018 z dnia 21.06.2018 r. – Wykonanie strony internetowej z zakresu edukacji ekologicznej i promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z modułem zbieranie informacji od mieszkańców Gminy na temat funkcjonowania PSZOK Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.7.2018 z dnia 21.06.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego z oprogramowaniem i drukarki, dostawa i wdrożenie oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2018 z dnia 19.06.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego serwera plików oraz szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły