Postępowania pozaustawowe

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 27.07.2021 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2021 z dnia 27.07.2021 r. – Zakup wznowienia oraz nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.03.2021 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2021 z dnia 15.03.2021 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.12.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.18.2020 z dnia 03.12.2020 r. – Dostawa wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w Urszulewie w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.11.2020 Dostawa wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w Urszulewie w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 Zapytanie ofertowe Nr GZO.KR.24.3.2020 z dnia 16.09.2020 r. – Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych, pomocy i materiałów dydaktycznych do indywidualizacji nauczania oraz materiałów na zajęcia w projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0027/19 pod nazwą „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej gminie – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Fabianki”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.15.2020 z dnia 30.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2020 z dnia 28.07.2020 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.13.2020 z dnia 01.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.06.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2020 z dnia 23.06.2020 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew i krzewów Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2020 z dnia 12.06.2020 r. – Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.05.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.7.2020 z dnia 06.05.2020 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2020 z dnia 06.03.2020 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa zasilaczy awaryjnych na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego „poleasingowego” na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły