Postępowania pozaustawowe

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 30.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.15.2020 z dnia 30.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2020 z dnia 28.07.2020 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.13.2020 z dnia 01.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.06.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2020 z dnia 23.06.2020 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew i krzewów Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2020 z dnia 12.06.2020 r. – Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.05.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.7.2020 z dnia 06.05.2020 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2020 z dnia 06.03.2020 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa zasilaczy awaryjnych na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.03.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego „poleasingowego” na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.01.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2020 z dnia 13.01.2020 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2019 Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2020-2022 Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.11.2019 Zapytanie ofertowe na: „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Fabianki w okresie od 02.01.2020 r. do 26.06.2020 r. na podstawie biletów miesięcznych. Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2019 z dnia 30.07.2019 r. – Zakup wznowienia oraz nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2019 z dnia 22.07.2019 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki Szczegóły