Postępowania pozaustawowe

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 02.02.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2018 z dnia 02.02.2018 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. – Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.3.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2017 z dnia 18.09.2017 r. – Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, hydrotechniki lub melioracji wodnej dot. zmiany stanu wody na gruncie mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.08.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2017 z dnia 11.08.2017 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.08.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2017 z dnia 01.08.2017 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.07.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.2.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę, pedagoga specjalnego oraz specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej (fizjoterapeutę) Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.04.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2017 z dnia 18.04.2017 r. – Dostawa drukarki monochromatycznej na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.04.2017 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.03.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.1.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez neurologopedę oraz specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę Szczegóły