Postępowania pozaustawowe

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 30.10.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2018 – Dostawa sprzętu sportowego – wyposażenie Przebudowanego stadionu w Chełmicy Dużej obrębie Chełmica Duża Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2018 Zapytanie ofertowe Nr GZO.271.3.2018 z dnia 25.10.2018 r. – Zakup i dostawa sprzętu w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.09.2018 Zapytanie ofertowe Nr GZO.271.2.2018 z dnia 26.09.2018 r. – Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia pracowni przedmiotowych i materiałów eksploatacyjno-biurowych w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2018 z dnia 27.07.2018 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.07.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2018 z dnia 24.07.2018 r. – Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w gminie Fabianki” współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.8.2018 z dnia 21.06.2018 r. – Wykonanie strony internetowej z zakresu edukacji ekologicznej i promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z modułem zbieranie informacji od mieszkańców Gminy na temat funkcjonowania PSZOK Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.7.2018 z dnia 21.06.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego z oprogramowaniem i drukarki, dostawa i wdrożenie oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2018 z dnia 19.06.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego serwera plików oraz szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2018 z dnia 07.06.2018 r. dotyczące „Wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.05.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2018 z dnia 30.05.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego serwera plików oraz szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.05.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sadzonek drzew i krzewów RI.271.2.3.2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.02.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2018 z dnia 02.02.2018 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. – Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr GOPS.271.3.2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przez logopedę Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2017 z dnia 18.09.2017 r. – Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, hydrotechniki lub melioracji wodnej dot. zmiany stanu wody na gruncie mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie Szczegóły