Sprawozdania finansowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2019 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. – Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. – Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Informacja dodatkowa za 2018 r. – Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. – Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Informacja dodatkowa za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły