Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Nr XXXVI/321/2018 z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę XXXV/314/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Fabianki projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Fabianki” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Nr XXXVI/320/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Nr XXXVI/319/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Nr XXXVI/318/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Nr XXXVI/317/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Nr XXXVI/316/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Nr XXXVI/315/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XXXV/314/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Fabianki projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XXXV/313/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XXXV/312/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XXXV/311/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/143/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XXXV/310/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038 Szczegóły