Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XXXV/309/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 Uchwała Nr XXXIV/308/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 Uchwała Nr XXXIV/307/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 Uchwała Nr XXXIV/306/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/305/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Fabianki do organu regulacyjnego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/301/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Fabianki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/298/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018- 2027 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/288/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/296/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły